20172023

Katerina Englichová a Vilém Veverka

foto: Julian Veverica

Kateřina Englichová, víťazka Prague Classic Award, je zakladateľkou tria Bohemia-Luxembourg a „K2“ so sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou. Od roku 2005 účinkuje s hobojistom Vilémom Veverkom. Je právničkou na súťažiach (napr. prestížna harfová súťaž „Israel Harp Competition“). Študovala na konzervatóriu v Prahe a Curtis Institute vo Philadelphii; v lete V roku 2017 ukončila postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne. Ona sama je teraz profesorkou hry na harfe na Pražskom konzervatóriu a vedie majstrovské kurzy doma aj v zahraničí (USA, Kanada, Veľká Británia, Hong Kong a i.).

Venuje sa aj súčasnej hudbe a premiérovala množstvo skladieb napísaných pre ňu. Na jej 45 CD nahrávkach je Brittenov Ceremony of Carols s Kühnovým detským zborom a zbormajstrom Jiřím Chválom a ambiciózna sólová nahrávka „Musica per arpa“ alebo „Impressions“ s hobojistom Vilémom Veverkom, obe pre spoločnosť Supraphon. V roku 2022 vydala dve CD; prvé z nich, „K2“, uviedla sopranistka Kateřina Kněžíková na festivale Smetanova Litomyšl a CD „Nocturne“ s huslistkou Silviou Hessovou v októbri na Mahlerovom hudobnom festivale v Jihlave. V januári 2023 bola po štvrtýkrát predsedníčkou poroty Medzinárodnej harfovej súťaže Karla Patrasa. Na jar 2023 dokončila nahrávanie svojho sólového albumu „As time goes by“, ktorý vyjde na jeseň u Arco Diva.

www.englichova.cz

Popredný český interpret vážnej hudby, hobojista Vilém Veverka, bol víťazom prestížnej súťaže Sony Music Foundation v roku 2003 a odvtedy si vybudoval pozíciu medzinárodného uznania ako sólista a komorný hráč.
Je zakladajúcim členom elitných hudobných telies ako Ensemble Berlin-Prague a PhilHarmonia.
Octet a Vilém Veverka formácia TRIOplus. Ako sólista vystupoval s mnohými významnými orchestrami
doma, v Európe, Amerike a Ázii. So svojou vlastnou „kapelou“ – Ultimate W Band – sa špecializuje na žánrovú fúziu (album Next Horizon, 2020). Od roku 2009 spolupracuje s vydavateľstvom Supraphon, pre ktoré vydal sériu vysoko cenených nahrávok.

Okrem HAMU v Prahe študoval na prestížnej Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (prof. Dominik Wollenweber) a v rámci Karajanovej akadémie pôsobil aj v Berlínskej filharmónii. Mnohé technicky náročné koncertné skladby predviedol v českých či svetových premiérach. Je ambasádorom francúzskeho výrobcu Buffet-Crampon a momentálne hrá na modeli Virtuose.

www.vilemveverka.cz