Program 2020

Piatok
2 októbra

19.00

Kongresová sala, 
Levoča

Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Theodor Kuchar (USA) / Arata Yumi (husle) (Japonsko)

Ludwig van Beethoven:
Hudba pre rytiersky balet (WoO1)
Konzert pre husle op. 61
Romanca č. 1 pre husle a orchester op. 40
Symfónia č. 2 D dur op. 36

Sobota
3 októbra

15.30

Dardanely, Markušovce

Arata Yumi (husle) (Japonsko)

Skladby pre sólové husle

Johann Sebastian Bach – Sonáta  g mol BWV1001
Eugène Ysaÿe – Sonáta g mol op.27 č. 1
Georg Philipp Telemann – Fantázia  TWV 40:14
Béla Bartók – Sonáta Sz. 117

Sobota
3 októbra

19.00
Kongresová sala, 
Levoča

 Viedenské komorné symfonické kvinteto (Rakúsko) / Jonathan Powell (Polsko/ Veľká Británia) (klavír) / Philip Sheffield (Veľká Británia) (tenor)/ Ivan Palovič (viola) (Slovensko) 

Ludwig van Beeethoven – Predohra a árie z opery “Fidelio”; Adelaide, op. 46
Gottfried von Einem – Sláčikové kvarteto č. 3 (časti 1 a 2) (Slovenská premiéra)
Ludwig van Beethoven – Klavírny koncert č. 4  G dur op. 58

Nedeľa
3 októbra

18.00

Kongresová sala, 
Levoča

Viedenské komorné symfonické kvinteto (Rakúsko) / Jonathan Powell (Polsko/ Veľká Británia) (klavír) / Ivan Palovič (viola) (Slovensko)

Stefan Pelzl – Portrét v troch farbách (Slovenská premiéra)
Charles-Valentin Alkan – Concerto da Camera cis mol pre klavír a  sláčikové nástroje op. 10 č. 2 (Slovenská premiéra)
Carl Reinecke – Konzertstück pre klavír a sláčikové nástroje op. 33
Vladimir Genin – GeBeeth: Pocta Beethovenovi k jeho 250. výročiu(2018)
Ludwig van Beethoven – Symfónia č. 5 c mol op. 67

Pondelok
5 októbra

18.00

Mestské divadlo,  
Levoča

voľný vstup

Le nuove musiche (Slovensko)

Letter amorose – List kráľovnej Dido
– jedinečným spracovaním Ovidiovho textu v sprievode barokovej hudby.

 Utorok
6 októbra

18.00

Mestské divadlo, 
Levoča

Stamicovo kvarteto (Česká republika)

Josef Bohuslav Foerster – Sláčikové kvarteto č. 1 E dur, op.15
Erwin Schulhoff – Sláčikové kvarteto č. 1
Ludwig van Beethoven – Sláčikové kvarteto č. 16  F dur, op. 135

Vstupenky na koncerty stoja 4€.

K dispozicii je aj  čestná patrónska vstupenka,
umožňujúca vstup na všetky koncerty na 15€.
Vstupenky je možné ziskať v pokladni pred koncertom, aleho cez:
Metské kultúrne stredisko Levoča, Nam. Majstra Pavla 54
Tel: 0253 451 2522 / 0910 7488 892. e-mail msks.riadatel@levoca.sk