Naši umelci 2024

Philip Sheffield

Britský tenorista Philip Sheffield je medzinárodne známy pre svoju vokálnu všestrannosť, herecké schopnosti a intenzitu. Po počiatočnej kariére spievania lyrických ...

Mark Viner

Mark Viner je uznávaným britským koncertným klaviristom, ktorý je považovaný za jedného z najlepších umelcov svojej generácie a ktorý si ...

Moyzesovo kvarteto

Je od svojho založenia roku 1975 jedným z najvýznamnejších komorných zoskupení na Slovensku. Členovia kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave ...