20182023

Viedenské komorné symfonické kvinteto

Viedenské komorné symfonické kvinteto združuje talentovaných hudobníkov, ktorí koncertujú najmä vo Viedni. Hudobné teleso svojmu publiku ponúka bohatý repertoár siahajúci od klasických skladieb z 19. storočia až po súčasnú hudobnú produkciu, pričom často prináša diela (neprávom) zabudnutých alebo prehliadaných autorov, ktoré dávajú vyniknúť virtuozite členov kvinteta. Združenie, ktoré zvyčajne vystupuje ako sláčikové kvinteto, bolo založené počas „Mozartovho roku“ v marci 2006 a s veľkým úspechom debutovalo sériou koncertov v Španielsku, ktoré sa stretli s veľkým uznaním tak laickej ako i odbornej verejnosti.

Nadväzujúc na tento úspech, VKK zrealizoval sériu projektov venovaných hudobným súčasníkom W. A. Mozarta, ktoré telesu vyniesli pozvania na koncertovanie na mnohých podujatiach,  ako napr. na festivale v Ankare, či na festivaloch Ravello Festival, Alba Music Festival a Side Music Festival v Turecku. VKK sa predstavili aj publiku v Južnej Amerike (Brazília, Argentína, Kolumbia) a v Istanbule (v opere Süreyya).

VKK pripravuje produkcie Beethovenových a Haydnových symfónií v úprave pre sláčikové kvinteto v Dánsku, v opernom dome Süreyya Opera (Beethovenova Symfónia č. 7), na jar sériu koncertov v rámci špeciálneho projektu venovanému Mozartovi v Španielsku a v lete po celej Európe.

Členmi VKK sú: Ljuba Kalmykova, 1. husle – Luís Morais, 2. husle – Giorgia Veneziano, viola – Sergio Mastro, violončelo – Damían Posse, kontrabas

Vítame návrat VKK do Levoče s programami predstavujúcimi majstrovské diela Beethovena, Alkana, Haydna a Mozarta v ich jedinečnej perspektíve. Pri uvádzaní týchto jedinečných programov sa k nim pridávajú Jonathan Powell (klavír) a Kateřina Englichová (harfa) s Vilémom Veverkom (hoboj).