2021

Kvarteto V4

Kvarteto V4 je vzrušujúca a dôležitá hudobná iniciatíva vytvorená s podporou Vyšehradského fondu. Ich koncert v Levoči bude debutom na svetovom koncertnom pódiu. Jej členovia spomedzi lídrov novej generácie stredoeurópskych hudobníkov pochádzajú z každej z krajín Visegrádu 4: Miranda Liu (HU) – 1. husle; Daniel Rumler (SK) – 2. husle; Tomáš Krejbich (CZ) – viola; a Bartosz Koziak (PL) – violončelo. Repertoár ich úvodných koncertov bude vychádzať z hudby skladateľov krajín V4 a ich budúce koncerty budú zahŕňať špeciálne súčasné diela na objednávku. Sme radi, že môžeme zorganizovať ich prvý koncert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *