2018

Elblągský komorný orchester

Elblągský komorný orchester patrí k najmladším hudobným telesám v Poľsku. V orchestri, ktorý bol založený v októbri 2007, pôsobia mladí talentovaní absolventi Hudobnej akadémie v Gdańsku a víťazov rôznych hudobných súťaží sólistov i komorných zoskupení, z ktorých mnohí sa so svetom hudby začali zoznamovať na Štátnej hudobnej škole v Elblągu. Hudba je pre nich vášňou a práca v orchestri predstavuje dôležitú etapu v umeleckom raste i kreatívnom rozvoji členov telesa. Elblągský komorný orchester sa môže pochváliť spoluprácou s mnohými prominentnými dirigentmi i sólistami ako sú napr. Jerzy Maksymiuk, Andrzej Mysiński či Jan Stanienda, ale i s inými predstaviteľmi nastupujúcej generácie hudobníkov. Bohatý repertoár orchestra tvoria skladby od obdobia baroka až po súčasnosť a od diel Arcangela Corelliho až po hudbu Witolda Lutosławského, Wojciecha Kilara a Henryka a Mikołaja Góreckých.